۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۵ و ۵۵ دقیقه

  تعرفه خطوط اختصاصی

به نام خدا

قیمت خطوط خدماتی ( ارسال به شماره های بلک لیست )

 

نمونه شماره تعداد رقم خط قیمت خط خدماتی ( تومان )

500021160000

12 30/000

50002116666

11 50/000

5000211600

10 80/000

500021166

9 250/000
50002116 8 550/000

نکته: خطوط خدماتی قابلیت ارسال پیامک به شماره های بلک لیست مخابرات را دارا می باشد، از خطوط خدماتی تنها برای اطلاع رسانی و خدمات دهی استفاده می شود و استفاده از این خطوط برای تبلیغات عمومی ممنوع می باشد.

نکته: خطوط خدماتی مناسب برای شرکت های بیمه، بیمارستانها، درمانگاهها، شرکتها، بانکها، سازمانها ، روابط عمومی و ... می باشد.

نکته: کاربرانی که خط اختصاصی، 8 - 9 - 10 و 11 رقمی دارند می توانند به صورت رایگان خط اختصاصی خود را خدماتی نمایند.

 

قیمت خطوط اختصاصی اپراتور 1000

 

نمونه شماره تعداد رقم خط قیمت غیر سفارشی ( تومان ) قیمت سفارشی ( تومان )

1000xxxxxxxxxx

14

15/000

30/000

1000xxxxxxxxx

13 39/000 78/000

1000xxxxxxxx

12 79/000 158/000

1000xxxxxxx

11 150/000 300/000

1000xxxxxx

10 200/000 400/000

1000xxxxx

9 250/000 500/000

1000xxxx

8 390/000 780/000

1000xxx

7 5/000/000

1000xx

6 10/000/000

 

قیمت خطوط اختصاصی اپراتور 2000

 

نمونه شماره تعداد رقم خط قیمت غیر سفارشی ( تومان ) قیمت سفارشی ( تومان )

2000xxxxxxxx

12 150/000

استعلام گردد

2000xxxxxxx

11

200/000

استعلام گردد

2000xxxxxx

10 360/000

استعلام گردد

2000xxxxx

9 600/000

استعلام گردد

2000xxxx

8 1/200/000

استعلام گردد

2000xxx

7 2/500/000

استعلام گردد

2000xx

6 13/000/000

استعلام گردد

نکته مهم: هزینه آبونمان سالیانه خطوط 2000 معادل 55 درصد هزینه اولیه خط می باشد.

 

قیمت خطوط اختصاصی اپراتور 3000

 

نمونه شماره تعداد رقم خط قیمت غیر سفارشی ( تومان ) قیمت سفارشی ( تومان )

3000xxxxxxxxxx

14

35/000

35/000

3000xxxxxxxx

12 100/000 100/000

3000xxxxxx

10 150/000 150/000

3000xxxxx

9

300/000

استعلام گردد

3000xxxx

8

استعلام گردد

استعلام گردد

 

قیمت خطوط اختصاصی اپراتور 5000

 

نمونه شماره تعداد رقم خط قیمت غیر سفارشی ( تومان ) قیمت سفارشی ( تومان )

5000xxxxxxxxxx

14

10/000

20/000

5000xxxxxxxxx

13 15/000 30/000

5000xxxxxxxx

12 40/000 80/000

5000xxxxxxx

11 60/000 120/000

5000xxxxxx

10 75/000 150/000

5000xxxxx

9 150/000 300/000

5000xxxx

8 350/000 700/000

5000xxx

7 استعلام گردد

5000xx

6 استعلام گردد

 

قیمت خطوط متناظ اپراتور تلفن ثابت 021

 

نمونه شماره تعداد رقم خط قیمت متناظر ( تومان )

02166484295

8 70/000

02123089

5 550/000

0218686

4 660/000

021194

3

استعلام گردد

 

به تمام قیمت خطوط مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد. مالیات سال 1394 معادل 9% می باشد.

تمامی قیمت خطوط به تومان می باشد.